EKONOMIJA IN MEDIJI

Erasmus+

Akreditacijska številka:
      ECHE 2014/20: 238185-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE
      ECHE 2021/27: 101014786
Tip akreditacije: ERAPLUS-ECHE
Erasmus ID koda: SI NOVO-ME04
PIC koda: 947500948
OID: E10178098
Erasmus+ listina: Erasmus+ charter for higher education 2014-2020
Erasmus+ listina: Erasmus+ charter for higher education 2021-2027
Erasmus+ policy statement

Podpora študentom

Andreja Petrovič

ravnateljica

Barbara Štor

referentka

Damjana Možič

erasmus+ koordinatorica

Marjana Lekše

Organizatorica praktičnega izobraževanja

Sonja Kukman

ORGANIZATORICA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

Jerica Kranjec

ORGANIZATORICA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

Evropa za državljane

Naša šola je zunanja partnerica Društva za razvijanje prostovoljnega dela.

S pojavom novih tehnologij, predvsem družbenih medijev, smo državljani dobili nove možnosti izražanja. Vloga državljanov postaja večja, saj se lahko obrnemo neposredno na oblikovalce politike, kar prispeva k bolj reprezentativni, participativni in vključujoči demokraciji. 

Nove tehnologije prinašajo tudi negativne pojave, ki se kažejo npr. v porastu lažnih novic in dezinformacij. Protidemokratične sile lahko bolj kot kadarkoli v zgodovini izkrivljajo informacijske tokove, tehnološki velikani se lahko množično okoriščajo s pridobivanjem osebnih podatkov uporabnikov …

Vsi ti pojavi bodo vplivali na demokracijo in na prihodnost Evropske unije. 

Namen projekta je spodbujati državljane k aktivni vlogi v demokratični družbi v digitalni dobi. Organizirali bomo mednarodne dogodke in izvajali druge dejavnosti, s katerimi bomo aktivirali državljane. 

Trajanje projekta

Sodelujoči

Federal Association of Young Media Markers

Naša šola je zunanja partnerica Društva za razvijanje prostovoljnega dela.

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je kot eden izmed treh partnerjev v projektu, katerega nosilec je Europaische Akademie Berlin, k sodelovanju povabil Ekonomsko šolo Novo mesto, Višjo strokovno šolo oz. njene študente medijske produkcije in mentorici Andrejo Petrovič in Jerico Božič Kranjec.
Za sodelovanje smo se odločili zato, ker sodelovanje v delavnicah, kjer študenti spoznavajo novinarsko poročanje o aktualnih temah Evropske Unije, prinaša študentom nova znanja, kompetence in reference (objava člankov na portalu Politikorange in v lokalnih medijih državah udeleženk: Nemčija, Portugalska, Slovenija).
Sodelovanje v tako pomembnem mednarodnem projektu, ki je nastal in se bo nadaljeval v času predsedovanja nemško-portugalsko-slovenskega trojčka Evropski Uniji bo šoli prineslo prepoznavnost tako v slovenskem kot v evropskem prostoru.

Trajanje projekta

1. 7. 2020 – 31. 12. 2021

Sodelujoči

Trije partnerji iz treh držav, ki bodo predsedovale Svetu Evrope: Nemčija, Portugalska in Slovenija.

Strategic Partnerships for Vocational Education and Training

V projektu bomo proučevali inkluzijo v izobraževalnih sistemih v državah udeleženkah in pripravili programe usposabljanja za učitelje in predavatelje.

Trajanje projekta

1. 9. 2020 – 31. 12. 2022

Sodelujoči

sedem partnerjev iz šestih držav, Portugalske, Turčije, Italije Španije, Grčije in Slovenija.

Dnevi inovativnosti

Dneve inovativnosti organiziramo za vse študente programov ekonomist in medijska produkcija.

Izvedemo jih v začetku študijskega leta, saj z njimi študente 1. letnikov pripravimo na sodelovanje v podjetniškem projektu, študente 2. letnikov pa na sodelovanje na turističnem natečaju. 

Dnevi inovativnosti potekajo v obliko delavnic o dizajnerskem razmišljanju ter predavanjih strokovnjakov s področja podjetništva in inovativnega turizma. 

Vodja projekta: Sonja Kukman

Vzgoja za delovno mesto

Praktično izobraževanje pri delodajalcih je ključen del usposabljanja naših študentov. Namen projekta, ki ga izvajamo v okviru kariernega centra, je, da študente pred odhodom na praktično izobraževanje čim bolj pripravimo na delo pri delodajalcih. 

Organiziramo predavanja in delavnice na temo sodelovanja, timskega dela, delovne etike, bontona, odgovornosti in komunikacije na delovnem mestu. 

Vodja projekta: Sonja Kukman

Vodja projekta: Marija Lekše

Osebni finančni načrt

Cilj projekta je, da študenti izdelajo svoj finančni načrt.

1

obvladovanje porabe denarja,

2

skrb za finančno varnost z ustreznimi zavarovanji,

 

3

sistematično in načrtno ustvarjanje prihrankov,

4

razumno zadolževanje in določati finančne cilje skupaj z življenjskimi cilji in se nanje pripraviti.

Vsebine so vključene v učni načrt pouka, pri katerem sodelujejo tudi zunanji predavatelji s področja finančnega opismenjevanja. 

Najbolj zanimiva in odmevna dejavnost je debata. 

Podjetniško razmišljanje

V projekt so vključeni študenti 1. letnika programov ekonomist (komercialist) in medijska produkcija.

Namen projekta je, da študente opremimo s podjetniškimi znanji, ki jim bodo koristila, ko se bodo znašli na trgu dela. 

Projekt je zastavljen medpredmetno, dodana vrednost pa je tudi podpora predstavnikov Razvojnega centra Novo mesto in lokalnih podjetnikov.

Najbolj motivirani študenti se prijavijo tudi na podjetniško tekmovanje POPRI, ki ga organizira Primorski tehnološki park.