Erasmus+

Akreditacijska številka / Accreditation No:
      ECHE 2014/20: 238185-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE
      ECHE 2021/27: 101014786
Tip akreditacije / Type of accreditation: ERAPLUS-ECHE
Erasmus ID koda / Erasmus ID code: SI NOVO-ME04
PIC koda / PIC code: 947500948
OID: E10178098
Erasmus+ listina: Erasmus+ charter for higher education 2014-2020
Erasmus+ listina: Erasmus+ charter for higher education 2021-2027
Erasmus+ policy statement

 

Tim / Team

Andreja Petrovič

ravnateljica / headteacher
Erasmus+ coordinator

Barbara Štor

referentka / college administrator
erasmus+ administrator support

Damjana Možič

lecturer
erasmus+ language support

KA2 projekti / KA2 Projects

In as IN Inclusion

As part of the project, partners are studying inclusion in different countries. The project team will prepare an educational module on inclusion to help teachers deal with different types of problems at school (e.g. physical disabilities, learning difficulties, language barriers for migrants …).

Partners are from six countries: Portugal, Turkey, Italy, Spain, Greece and Slovenia.

Interviews about the life and schooling of migrants attending the Novo mesto School of Economics.
The film was made for the purpose of presenting our school at an online meeting of partners.

CONNECT TO NATURE

The aim of the project is to encourage young people to start businesses in the field of green technologies.

More

TPM Novo mesto, Slovenia

LTT Murcia, Spain.

Virtual games

The aim of the project is to create a virtual environment for learning entrepreneurship. The program will take place in the Minecraft environment.

 

More

DRONES

The goal is to train young people to use drones in journalism.

More

4D

Študentom strokovnega izobraževanja želimo ponuditi znanja in veščine, ki jim bodo koristile na samostojni podjetniški poti. Poudarek je na razvijanju podjetniške miselnosti na podlagi Design Thinking modela.

More

We want to provide vocational education students with knowledge and skills that will be useful to them on their way to self-employment. The focus is on developing an entrepreneurial mindset based on the Design Thinking model.

More

Planning

KA1 projekt / KA1 projects

ŠTUDENTI / STUDENTS

Luka Engel

Malaga, Spain

Erasmus+ praksa v Roterdamu

Letos sem dobila priložnost sodelovati in assistirati režiserja in koreografa Shaya Latukolana iz Nizozemske. Vse skupaj se je začelo konec 2020 ko sem se udeležila njegovega kreativnega programa za ples in konceptni video. Izrazila sem željo o selitvi v Rotterdam in kako se želim učiti od umetnikov in režiserjev, ki me inspirirajo. Avgusta 2021 sem se udeležila enega od njegovih workshopov, kjer je opazil moje zanimanje in mi ponudil priložnost asistiranja na prihajajočih projektih.

ESNM Višja medijska šola mi je ponudila štipedijo ERASMUS +, in mi s tem omogočila, da opravljam prakso v njegovem podjetju. Kmalu po poslanem mailu, naslovljenem za Erasmus izmenjave in dolgem seznamu dokumentov, ki jih je bilo potrebno urediti, sem ugotovila, da bo potrebno krepko zavihati rokave, če želim urediti vse v vnaprej določenem roku, ki je bil oddaljen le še kakšen mesec. Prav tako so bili zelo potrpežljivi in v veliko pomoč v referatu in kot bi trenil je moja izmenjava bila potrjena. S pomočjo prijateljice, ki študira v Rotterdamu, sem si našla prenočišče in že sem pakirala kufre za prvo pot do še ene nove izkušnje in odkrivanja še enega novega mesta ter njegovih ljudi in kulture.

Moja izmenjava je potekala 3 mesece. V času prakse sem spoznala veliko ljudi, se udeleževala umetniških dogodkov, se izobraževala v plesu in spremljala proces in organizacijo projektov pri katerih sem sodelovala. Zelo lepe spomine imam na številne sodelavce, ki so bili zelo prijazni, navdihujoči in vedno pripravljeni pomagati. Sprva sem se bala, da ne bom nič razumela, ker neznam nizozemsko, vendar sem hitro ugotovila, da je večina sodelavcev iz tujine in da se vsi sporazumevajo v angleščini.

Moja vloga je bila Vloga asistentke, kar pomeni, branje in odpisovanje na maile za Shay program, izdelava plakatov, pomoč v organnizaciji, snemanje vaj in behind the scenes projketov, posodobitve objav na socialnih omrežjih ter sodelovanje pri produkciji in urejanju videov.

Imela sem priložnost asistirati kot movement director pri snemanju konceptnega videa za prihajajoči kratki film. Tam sem spoznala ljudi s katerimi smo še danes v kontaktu. Celotna izkušnja mi je pomenila ogromno, saj sem se iz nje veliko naučila. 

Moja Erasmus + izkušnja mi pomeni zelo pomembno doživetje in čudovito izkušnjo v času študija, saj mi je pomagala pridobiti veliko samozavesti in razbiti strah o tujini in tujih jezikih, odprla mi je pot v svet, saj vsakič, ko mi čas dopušča, z veseljem in brez zadržkov potujem po bolj in manj oddaljenih krajih sveta in najpomembnejše dejstvo je, da mi je ta izmenjava pomagala odkriti kaj resnično želim delati v svojem življenju/poklicu.

Zelo sem hvaležna za to priložnost in res bi priporočala vsakomur, da izkoristi vse, kar mu je ponujeno v času študija, ter s tem pridobi izkušnje in znanje, ki ga ni mogoče pridobiti v skriptah in tudi ne na predavanjih in seminarjih na matični fakulteti.

Eva Mauricio

Jan Perme

Caslaw, Czech Republic

Lara Kovačič, Klaudija Blatnik, Tanja Lipaj

Warsaw, Poland

PREDAVATELJI / LUCTURERS

Maja Weiss

Berlin, Germany

 

Podjetniško izobraževanje na področju krožnega gospodarstva

Udeležili sva se izobraževanja na temo krožnega gospodarstva, ki je potekalo od 9. do 13. maja v Murcii v Španiji, na UCAM, Universidad Catolica de Murcia. Izobraževanje je bilo v sklopu projekta CONNECT TO NATURE katerega cilj je povečati zaposlenost mladih v zelenih podjetjih.

Na izobraževanju smo spoznali pomembnejša teoretična izhodišča krožnega gospodarstva in primere dobre prakse v različnih podjetjih v okolici Murcie. Predavanja:

  • An urgent call fo CE, Valentin Molina in Victor Mesegeur

V predavanju je bila predstavljena nujnost prehoda v krožno gospodarstvo, s katerim v EU zamujamo že za več let.

  • Circular economy in Europe, EU countries

Predstavljeni so bili primeri dobre prakse v Sloveniji, Španiji, Italiji, Turčiji in Avstriji – od pojetniških pobud do projektov.

  • Circular Canvas Model, Claudia Aguirre

Na podlagi teoretičnih izhodišč smo pripravili primer uporabe krožnega gospodarstva in trajnostnega vedenja v šoli. Oblikovali sva nekaj predlogov, ki jih lahko začnemo uporabljati: Čim bolj dosledna uporaba brezpapirnega poslovanja, zmanjšanje tiskanja na papir, bolj dosledno ločevanje odpadkov, spodbujanje k zmanjševanju uporabe embalaže za enkratno uporabo, promoviranje uporabe vode iz vodovoda, spodbujanje zelenih oblik prihoda v šolo in spodbujanje recikliranja ,ponovne uporabe, predelave (npr. oddajanje izrabljenih elektronskih naprav v Start-up Reusable Technologies).

Ogledali smo si več primerov dobre prakse na področju zelenih tehnologij in krožnega gospodarstva in spoznali, kaj se na področju krožnega gospodarstva izvaja v Murcii:

  • Pincha Palets (Abarán)

V podjetju obnavljajo poškodovane evro palete, in jih po nižji ceni ponujajo bližnjim podjetjem.

  • Nutripeople (Calasparra)

V podjetju predelujejo sadje nižje kvalitete v ekološke sokove.

  • Estrella de levante

Lokalna pivovarna, ki uporablja ekološke sestavine

  • Liverur project

Spodbujajo in financirajo inovativne poslovne projekte, ki so usmerjeni v krožno gospodarstvo. Ogledali smo si primer,  v katerem so gospodinjstvom razdelili lijak za zbiranje odpadnega gospodinjskega olja.

  • Recycling Oil Company in Alhama

V podjetju zbirajo odpadna gospodinjska olja, ki jih nato predelujejo v evro dizel.

Veliko smo imeli razprav na temo krožnega gospodarstva in oblikovali smo konkretne ideje, kako se lahko na šoli začnemo obnašati bolj trajnostno. O rešitvah se bomo pogovarjali na sejah predavateljskega zbora in študentski skupnosti, saj bomo le skupaj lahko dosegli napredek.

Andreja Petrovič in Barba Štor

School projects

Dnevi inovativnosti

Dneve inovativnosti organiziramo za vse študente programov ekonomist in medijska produkcija.

Izvedemo jih v začetku študijskega leta, saj z njimi študente 1. letnikov pripravimo na sodelovanje v podjetniškem projektu, študente 2. letnikov pa na sodelovanje na turističnem natečaju. 

Dnevi inovativnosti potekajo v obliko delavnic o dizajnerskem razmišljanju ter predavanjih strokovnjakov s področja podjetništva in inovativnega turizma. 

Vodja projekta: Sonja Kukman

Vzgoja za delovno mesto

Praktično izobraževanje pri delodajalcih je ključen del usposabljanja naših študentov. Namen projekta, ki ga izvajamo v okviru kariernega centra, je, da študente pred odhodom na praktično izobraževanje čim bolj pripravimo na delo pri delodajalcih. 

Organiziramo predavanja in delavnice na temo sodelovanja, timskega dela, delovne etike, bontona, odgovornosti in komunikacije na delovnem mestu. 

Vodja projekta: Sonja Kukman

Vodja projekta: Marija Lekše

Osebni finančni načrt

Cilj projekta je, da študenti izdelajo svoj finančni načrt.

1

obvladovanje porabe denarja,

2

skrb za finančno varnost z ustreznimi zavarovanji,

 

3

sistematično in načrtno ustvarjanje prihrankov,

4

razumno zadolževanje in določati finančne cilje skupaj z življenjskimi cilji in se nanje pripraviti.

Vsebine so vključene v učni načrt pouka, pri katerem sodelujejo tudi zunanji predavatelji s področja finančnega opismenjevanja. 

Najbolj zanimiva in odmevna dejavnost je debata. 

Podjetniško razmišljanje

V projekt so vključeni študenti 1. letnika programov ekonomist (komercialist) in medijska produkcija.

Namen projekta je, da študente opremimo s podjetniškimi znanji, ki jim bodo koristila, ko se bodo znašli na trgu dela. 

Projekt je zastavljen medpredmetno, dodana vrednost pa je tudi podpora predstavnikov Razvojnega centra Novo mesto in lokalnih podjetnikov.

Najbolj motivirani študenti se prijavijo tudi na podjetniško tekmovanje POPRI, ki ga organizira Primorski tehnološki park.