Sonja Kukman

Erasmus+

Sonja Kukman

Italija

Kreativne inovativne ideje

Sonja Kukman sem se udeležila usposabljanja na temo zelenega podjetništva, ki ga je organizirala organizacija Ciave iz Rima.

Prvi dan je bil namenjen spoznavanju udeležencev, sledile so usmeritve gostiteljice o tem, kaj je zeleno in trajnostno podjetništvo. Udeleženci smo predstavili primere dobrih praks v svojem lokalnem okolju.

Drugi dan smo obiskali dve lokalni podjetji. Najprej nas je v svoji delavnici sprejela lastnica podjetja SpringLab. Ukvarja se z  recikliranjem starega pohištva in drugih odpadkov, ki jih predeluje v različne dekorativne in uporabne predmete. Predstavila je svojo poslovno pot in priložnosti, ki jih je na področju trajnostnega podjetništva vse več. Nato smo obiskali podjetje 7 Nodi, v katerem izdelujejo predvsem zvezke in rokovnike iz recikliranega papirja za lokalne organizacije.

V naslednjih dneh smo udeleženci s pomočjo metode Lego Serious Play razvijali lastne poslovne ideje. Najprej smo definirali persone, nato smo analizirali probleme, s katerimi se srečujejo in poiskali ustrezne rešitve. Proučili smo, kakšen bi bil potencial teh rešitev na trgu.

Udeležili smo se tudi konference Smart-y, na kateri so bili predstavljeni primeri dobrih praks na področju mednarodnega mladinskega podjetništva.  

V kulturnem delu smo si ogledali center Rima (Kolosej, Panteon, vodnjak Trevi, Španske stopnice). Obiskali smo tudi Vatikan.

 

Sonja Kukman