Barbara Štor, Andreja Petrovič

Erasmus+

Barbara Štor, Andreja Petrovič

Španija

Podjetniško izobraževanje na področju krožnega gospodarstva

Barbara Štor in Andreja Petrovič sva se udeležili izobraževanja na teko krožnega gospodarstva, ki je potekalo od 9. do 13. maja 2022 v Murcii, v Španiji. Naša gostiteljica je bila UCAM (Universidat Catolica de Murcia). Izobraževnaje je potekalo v sklopu projekta Connect to Nature, katerega cilj je povečati zaposlovanje mladih v zeleno orientiranih podjetjih.

Na izobraževanju smo spoznaliteoretična izhodišča krožnega gospodarstva in primere dobre prakse v različnih podjetjih v okolici Murcie.

Predavanja so bila:

  • Predavanje z naslovom An urgent call for CE sta izvedla Valentina Molina in Victor Mesegeur. Predstavila sta nujnost prehoda v krožno gospodarstvo, s katerim v EU že zamujamo.
  • Udeleženci so predstavili  primere dobre prakse v Sloveniji, Španiji, Italiji, Turčiji in Avstriji.
  • Claudia Aguirre je predstavila Circular Canvas model.

Na podlagi teoretičnih izhodišč smo udeleženci pripravili primer uporabe krožnega gospodarstva in trajnostnega vedenja v svojem okolju. Oblikovali sva nekaj predlogov, ki jih lahko začnemo uporabljati takoj: dosledna uporaba brezpapirnega poslovanja, zmanjšati tiskanje na papir za 10%, bolj dosledno ločevanje odpadkov, zmanjšanje uporabe embalaže za enkratno uporabo za 10%, pitje vode iz vodovoda, spodbujanje zelenega prihajanja v šolo, spodbujanje recikliranja, ponovne uporabe, predelave.

Ogledali smo si več primerov primerov dobre prakse na področju krožnega gospodarstva in spoznali prizadevanja v Murcii na tem področju. V Pincha Palets smo videli primer obnavljanja evro palet, v Nutripeople smo spoznali primer predelave sadja slabše kakovosti v ekološke sokove. V Estrella de levante smo videli primer ekološke pridelave piva. Liverur projekt je primer spodbujanja in financiranja inovativnih poslovnih projektov. En takih projektov je zagotavljanje lijakov za zbiranje odpadnih olj v gospodinjstvih, ki jih nato v podjetju ŽRecycling Oil Company predelujejo v evro dizel.

O novih idejah za bolj trajnostno obnašanje v šoli se bomo pogovarjali na sejah predavateljskega zbora.