Sonja Kukman, Andreja Petrovič

Erasmus+

Sonja Kukman, Andreja Petrovič

Portugalska

Družbeno odgovorne rešitve

Sonja Kukman in Andreja Petrovič sva se udeležili usposabljanja na temo Comunity based solution, ki ga je organizirala organizacija RightChallenge iz Porta.

Prvi dan je bil namenjen spoznavanju udeležencev, sledilo je predavanje, kaj so družbeno usmerjene rešitve. Spoznavali smo področja na katerih lahko uporabljamo v družbo usmerjeno podjetništvo. Na delavnici smo razpravljali o priložnostih v svojem lokalnem okolju.

Drugi dan smo raziskali primere družbeno odgovornih podjetij v svojih okoljih in prirpavili predstavitev le-teh. Predstavili sva primer Tete Fride in poslovno pobudo pod imenom Slopak.

Obiskali smo univerzo ISCAP, kjer so nam predstavili dejavnosti univerze na področju podjetništva in inovativnosti. Srečali smo se študenti, ki so nam predstavili inovativne podjetniške ideje, ki nastajajo v študijskem procesu.

Na obisku FEUP fakulteti smo spoznali njihova prizadevanja za trajnostni razvoj, s poudarkom na okoljskem inženiringu. Na delavnici smo oblikovali inovativne ideje s področja trajnostnega razvoja.

Zadnji dan so predstavili primere dobrih praks na Portugalskem. Reševanje okoljskih problemov povezanih z klimatskimi spremembami v Portu. Študentka izobraževalnih ved je predstavila svoje raziskovalno delo na področju družbeno odgovornega ravnanja za prilagajanje na klimatske spremembe. Matosinhos občina je primer trajnostnega reševanje okoljske problematike (povezane s poplavi, tornadi in drugimi naravnimi spremembami).

V kulturnem delu smo obiskali interaktivno predstavitev Deset legend Porta, muzej o zgodovine narave in znanstvenega razvoja in galerijo biodiverzitete z botaničnim vrtom. 

 

Sonja Kukman in Andreja Petrovič