O študiju

Informacije

Preizkus nadarjenosti

V programu medijska produkcija morajo kandidati opraviti preizkus posebne nadarjenosti.

Redni ali izredni študij

Kandidati se lahko vpišejo v redni in izredni študij.

Pridobljena znanja

Študenti ekonomisti pridobijo osnovna znanja s področja finančne pismenosti, komerciale, digitalnega marketinga. Študenti medijske produkcije dobijo osnovna znanja s področja fotografije, video produkcije, grafičnega oblikovanja, animacije, spletne produkcije.

Praktično izobraževanje

Študenti lahko praktično izobraževanje opravijo tudi pri delodajalcih v drugih Evropskih državah.Zainteresirani študenti dobijo več informacij pri Erasmus+ kontaktnih osebah.

Roki zagovora diplomskega dela 2023/24

8.11.2023 (zadnji dan za oddajo diplomskega dela in prijavo na izpit: 27.10.2023; zadnji dan za oddajo v tehnični pregled: 13.10.2023)
6.12.2023 (zadnji dan za oddajo diplomskega dela in prijavo na izpit: 24.11.2023, zadnji dan za oddajo v tehnični pregled: 16.11.2023)
31.1.2024 (zadnji dan za oddajo diplomskega dela in prijavo na izpit: 19.1.2024 zadnji dan za oddajo v tehnični pregled: 10.1.2024)
27.3.2024 (zadnji dan za oddajo diplomskega dela in prijavo na izpit: 15.3.2024 zadnji dan za oddajo v tehnični pregled: 6.3.2024)
29.5.2024 (zadnji dan za oddajo diplomskega dela in prijavo na izpit: 17.5.2024 zadnji dan za oddajo v tehnični pregled: 8.5.2024)
1.7.2024 (zadnji dan za oddajo diplomskega dela in prijavo na izpit: 19.6.2024 zadnji dan za oddajo v tehnični pregled: 7.6.2024)
18.9.2024 (zadnji dan za oddajo diplomskega dela in prijavo na izpit: 10.9.2024 zadnji dan za oddajo v tehnični pregled: 30.8.2024) Rok za odjavo je 3 dni.

Študijska komisija

Študijska komisija določa študijski koledar, podeljuje študentom posebne pravice, potrjuje dispozicije in diplomske naloge.

Pomoč pri študiju

Vsak študent si lahko izbere tutorja, študenta ali predavatelja, ki mu pomaga pri študiju.

Knjižnica

V knjižnici si lahko študenti izposojate knjižnično gradivo, tiskate in uporabljate šolske računalnike.

Karierne priložnosti