EKONOMIJA IN MEDIJI

O študiju

Informacije

Preizkus nadarjenosti

V programu medijska produkcija morajo kandidati opraviti preizkus posebne nadarjenosti.

Redni ali izredni študij

Kandidati se lahko vpišejo v redni in izredni študij.

Pridobljena znanja

Študenti pridobijo osnovna znanja s področja finančne pismenosti, komerciale, digitalnega marketinga.

Praktično izobraževanje

Študenti lahko praktično izobraževanje opravijo tudi pri delodajalcih v drugih Evropskih državah.Zainteresirani študenti dobijo več informacij pri Erasmus+ kontaktnih osebah.

Študijska komisija

Študijska komisija določa študijski koledar, podeljuje študentom posebne pravice, potrjuje dispozicije in diplomske naloge.

Pomoč pri študiju

Vsak študent si lahko izbere tutorja, študenta ali predavatelja, ki mu pomaga pri študiju.

Knjižnica

V knjižnici si lahko študenti izposojate knjižnično gradivo, tiskate in uporabljate šolske računalnike.

Karierne priložnosti