Naslovnica

Pogoji za vpis v višjo strokovno šolo

Opravljena splošna maturo in poklicna matura (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002).
Mojstrski ali delovodski oz. poslovodski izpit, če ima kandidat tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Kandidati morajo, poleg splošnih pogojev opraviti še preizkus posebne nadarjenosti.

Kandidati za vpis v višješolske študijske programe oziroma višje strokovne šole se na razpis lahko prijavijo z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps.

Kandidati se lahko prijavijo z enim prijavnim obrazcem v največ tri višje strokovne šole oz. v tri različne študijske programe, za katere izpolnjujejo vpisne pogoje ali jih bodo izpolnili do rokov za vpis.

V Prijavi po prednostnem vrstnem redu navedejo, v katere študijske programe se želijo vpisati. Šteje se, da se prijavljajo v različne študijske programe, če se za vpis v isti program prijavijo za redni študij, izredni študij, na sedežu višje strokovne šole oziroma v drugem kraju.

Vrstni red zapisanih šol in študijskih programov je zelo pomemben, saj bodo kandidati uvrščeni na prvega, za katerega bodo izpolnili vse vpisne pogoje.