Naslovnica

Praktično izobraževanje

je pomemben del izobraževalnega procesa na višjih strokovnih šolah
Marjana Lekše

Organizatorica praktičnega izobraževanja v programu Ekonomist

Sonja Kukman

ORGANIZATORICA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA v programu medijska produkcija

Jerica Kranjec

ORGANIZATORICA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA v programu medijska produkcija

pencils, notebooks, stack-762555.jpg
O praksi
Za izobraževalni proces na višjih strokovnih šolah
typing, computer, man-849806.jpg
Marija Lekše

ORGANIZATORICA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

marija.lekse@esnm.si
07 393 3276

Sonja Kukman

ORGANIZATORICA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

sonja.kukman@esnm.si
07 393 3267

Jerica Božič Kranjec

ORGANIZATORICA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

jerca.kranjec@esnm.si
07 393 3276

Za praktično izobraževanje na šoli skrbijo tri organizatorice praktičnega izobraževanja