Naslovnica
job, office, team-5382501.jpg
Za vpis v program medijska produkcija morajo kandidati opraviti preizkus posebne nadarjenosti.

Preizkus je sestavljen iz dveh delov:

V prvem delu kandidat pripravi medijsko sporočilo – izdelek, ki je lahko:

 

V drugem delu izdelek osebno predstavi pred komisijo ter dokaže kreativne sposobnosti.

Splošni kriterji ocenjevanje izdelka

  • izvirnost ideje
  • kreativnost izdelka
  • tehnična izvedba
  • izdelek ne sme biti starejši od dveh let
  • izdelek mora biti avtorsko delo posameznika
  • tehnika: črno-bela ali barvna, fotografije so lahko računalniško obdelane.
  • serija vključuje 10 fotografij, ki naj bodo vsebinsko zaokrožene.

Izdelki se oddajo v elektronski obliki in morajo biti pravilno poimenovani:
Ime_priimek_kategorija_zvrst_naslov.
Primer: Janez_Novak_fotografija_portret_Jožica

Izdelke je potrebno oddati preko spletne aplikacije WeTransfer na e-naslov: preizkus@esnm.si.

Za dodatne informacije pišite na referat@esnm.si.

Kandidati zagovarjajo izdelek pred strokovno komisijo.

O datumu in uri zagovora bodo kandidati obveščeni po elektronski pošti.

Ob pristopu k zagovoru je potrebno predložiti:

V primeru omejitve vpisa bo upoštevana tudi ocena preizkusa nadarjenosti in sicer v obsegu 40 odstotkov skupne vsote točk, ki jih lahko doseže kandidat po merilih za izbiro.
Kandidat, ki bo opravil preizkus, bo ocenjen z oceno od 1 – 5 (ocena 1 pomeni, da kandidat ni opravil preizkusa).
Opravljen preizkus nadarjenosti na drugi višji šoli se ne upošteva.
Veljavnost preizkusa je eno leto.