School projects

Dnevi inovativnosti

Dneve inovativnosti organiziramo za vse študente programov ekonomist in medijska produkcija.

Izvedemo jih v začetku študijskega leta, saj z njimi študente 1. letnikov pripravimo na sodelovanje v podjetniškem projektu, študente 2. letnikov pa na sodelovanje na turističnem natečaju. 

Dnevi inovativnosti potekajo v obliko delavnic o dizajnerskem razmišljanju ter predavanjih strokovnjakov s področja podjetništva in inovativnega turizma. 

Vodja projekta: Sonja Kukman

Vzgoja za delovno mesto

Praktično izobraževanje pri delodajalcih je ključen del usposabljanja naših študentov. Namen projekta, ki ga izvajamo v okviru kariernega centra, je, da študente pred odhodom na praktično izobraževanje čim bolj pripravimo na delo pri delodajalcih. 

Organiziramo predavanja in delavnice na temo sodelovanja, timskega dela, delovne etike, bontona, odgovornosti in komunikacije na delovnem mestu. 

Vodja projekta: Sonja Kukman

Vodja projekta: Marija Lekše

Osebni finančni načrt

Cilj projekta je, da študenti izdelajo svoj finančni načrt.

1

obvladovanje porabe denarja,

2

skrb za finančno varnost z ustreznimi zavarovanji,

 

3

sistematično in načrtno ustvarjanje prihrankov,

4

razumno zadolževanje in določati finančne cilje skupaj z življenjskimi cilji in se nanje pripraviti.

Vsebine so vključene v učni načrt pouka, pri katerem sodelujejo tudi zunanji predavatelji s področja finančnega opismenjevanja. 

Najbolj zanimiva in odmevna dejavnost je debata. 

Podjetniško razmišljanje

V projekt so vključeni študenti 1. letnika programov ekonomist (komercialist) in medijska produkcija.

Namen projekta je, da študente opremimo s podjetniškimi znanji, ki jim bodo koristila, ko se bodo znašli na trgu dela. 

Projekt je zastavljen medpredmetno, dodana vrednost pa je tudi podpora predstavnikov Razvojnega centra Novo mesto in lokalnih podjetnikov.

Najbolj motivirani študenti se prijavijo tudi na podjetniško tekmovanje POPRI, ki ga organizira Primorski tehnološki park.

Vodja projekta: Jerica Božič Kranjec

Osnovni namen projekta je spodbujanje turističnega razmišljanja med mladimi.

1

Osnovni namen projekta je nadaljevanje oziroma kakovostna nadgradnja projekta Turizmu pomaga lastna glava.

2

Formalno izobraževanje v šoli se povezuje z delom v neformalnih oblikah, kar lahko pomembno prispeva k turističnemu razvoju kraja in lokalne skupnosti. 

3

Udeleženci izdelajo raziskovalne naloge na temo razvoja turizma, ki jih predstavijo na turistični tržnici.

4

Projekt vodi Turistična zveza Slovenije

Vsebine so vključene v učni načrt v programu medijska produkcija.

Deadline kot način razmišljanja v medijskem svetu

V projekt so vključeni študenti medijske produkcije

Namen projekta je, da študente opremimo z mehkimi veščinami, ki so pomembne v medijskem svetu

Erasmus+

Akreditacijska številka / Accreditation No:
      ECHE 2014/20: 238185-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE
      ECHE 2021/27: 101014786
Tip akreditacije / Type of accreditation: ERAPLUS-ECHE
Erasmus ID koda / Erasmus ID code: SI NOVO-ME04
PIC koda / PIC code: 947500948
OID: E10178098

Tim / Team

Andreja Petrovič

ravnateljica / headteacher
Erasmus+ coordinator

Barbara Štor

referentka / college administrator
erasmus+ administrator support

Damjana Možič

lecturer
erasmus+ language support

KA2 projekti / KA2 Projects

Tekoči projekti

Zaključeni projekti

KA1 projekt / KA1 projects

ŠTUDENTI / STUDENTS

PREDAVATELJI / LECTURERS