Izjava o dostopnosti

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

S spodbujanjem vključenosti in dostopnosti lahko vsem omogočimo enake možnosti za razvoj. Pomembno je, da se uporabnikom omogoči zaznavanje, razumevanje, navigacijo ter interakcijo s spletom. S tem namenom smo na višješolski spletni strani http://www.esnm-visja.si/ dodali nov vtičnik, ki ponuja funkcionalnosti, namenjene osebam s posebnimi potrebami.

Stopnja skladnosti

Na spletni strani je dodana funkcionalnost z vtičnikom ‘userway‘ na stopnji AA, ki je skladna s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA, ki jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti. Spletne strani so pripravljene v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin in ustrezajo standardu WCAG (Web Content Accesibility Guidelines) 2.1.

Z vtičnikom ‘userway‘ obiskovalcem spletišča omogočamo, da prikaz spletišča prilagodijo svojim potrebam. Obiskovalci spletne strani lahko s pomočjo vtičnika spremenijo pisavo, povečajo črke, spremenijo kontrast barv na spletišču, ustavijo premike ter s podčrtovanjem naredijo hiperpovezave bolj vidne.

Spletišče Ekonomske šole Novo mesto – Višje strokovne šole je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča Ekonomske šole Novo mesto – Višje strokovne šole nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
  • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
  • različne kompleksne tabele s podatki,
  • organigrami,
  • videoposnetki, ki nimajo podnapisov

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Ekonomske šole Novo mesto – Višje strokovne šole, ki se nahaja na spletnem naslovu http://www.esnm-visja.si/

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

Ministrstvo za javno upravo
Uprava za informacijsko varnost
Inšpekcija za informacijsko družbo

Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

gp.mju@gov.si

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 19.4. 2023 na podlagi samoocene.

Za vsa vprašanja in predloge smo dostopni na e-naslovu informacije@esnm.si.