Želite pridobiti nova znanja?

Vpiši se v program ekonomist ali medijska produkcija.

Dobrodošli na spletnih straneh naše šole

Play Video

Obvestila

Vizija šole

S strokovnim delom in osebnim odnosom do študentov zagotavljamo kakovosten študij ter uspešne diplomante s karierno vizijo.

Vrednote šole

Vztrajnost, znanje in etičnost.

Poslanstvo šole

Na šoli izobražujemo študente v višješolskih programih, izvajamo seminarje in druge oblike izobraževanja za ekonomske in medijske kadre v pokrajini ter sodelujemo v razvojnih projektih pokrajine.

Izjave
Izjave

Kaj pravijo naši študentje

Mnenja, ki jih imajo naši študentje o nas, predstavljajo naši šoli neprecenljiv vir povratnih informacij o tem, kako dobro opravljamo svoje delo.

"Šolo doživljam kot prostor, kjer si slišan in je vsem skupen cilj, da uspeš in slediš svojim sanjam. Tu so predavanja polna novih in uporabnih znanj. Naučiš se vse o finančni pismenosti, ki je za nas mlade danes še kako pomembna, profesorji se maksimalno prilagajajo, da študij poteka gladko, so dostopni za kakršno koli pomoč in vprašanja, ure so sproščene in od njih odnesemo veliko uporabnih informacij, veliko pa je tudi samostojnega dela, kar nam omogoča, da se učimo sami poiskati odgovore in rešitve v življenju. Šola nam prav tako omogoča prakso in delo v tujini pri odličnih podjetjih, s čimer pridobimo veliko kakovostnih izkušenj, znanj in morda celo potencialnega delodajalca po zaključenem študiju. In še najpomembneje, nam študentom je finančno zelo prijazen študij. Vsi organizirani obiski zunanjih predavateljev in gostov v sklopu izobraževanja, ki so mimo grede odlični in kakovostni, so brezplačni, kot tudi vsa oprema, ki jo potrebujemo za delo (računalniki, fotoaparati, snemalna oprema ipd.)."
Maja Zajc
"Na šoli mi je všeč, da se lahko z zaposlenimi vse dogovoriš, so vedno dosegljivi ter pripravljeni pomagati in svetovati. Odnos med predavatelji in študenti je običajno spoštljiv, prijazen. Večino dela za šolo opravimo med predavanji, imamo pa tudi samostojno delo. Pridobivam tako teoretično znanje in praktične izkušnje, kar mi bo zagotovo v pomoč na bodoči poklicni poti."
Kristina Beskorvajni
"Šola je sicer majhna, vendar je ravno to tisto, kar jo dela toliko bolj prisrčno in omogoča pristnejše odnose, tako med študenti, kot tudi med študenti in predavatelji. Sodobna oprema, ki si jo študenti za projekte lahko tudi izposodimo, omogoča kakovosten pouk. Predavatelji nas spodbujajo k dejavnostim, kot so Erasmus+ izmenjave, sodelovanje pri raznih dogodkih, projektih in izobraževanjih. Velikokrat gostimo ugledne strokovnjake, ki nas še dodatno motivirajo k odkrivanju in doseganju osebnih ciljev. Študij ni prezahteven in menim, da je prava odločitev za vsakega, ki bi rad razvijal svojo kreativnost."
Laura Prosenik

Podpora študentom

Andreja Petrovič

ravnateljica

andreja.petrovic@esnm.si
07 393 3266
Barbara Štor

referentka

barbara.stor@esnm.si
07 393 3267

Damjana Možič

ERASMUS+ KOORDINATORICA

damjana.mozic@esnm.si
07 393 3297

Marija Lekše

ORGANIZATORICA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

marija.lekse@esnm.si
07 393 3276

Sonja Kukman

ORGANIZATORICA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

sonja.kukman@esnm.si
07 393 3267

Jerica Božič Kranjec

ORGANIZATORICA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

jerica.kranjec@esnm.si
07 393 3276