Naslovnica

Komisija za kakovost

S sistemom vodenja kakovosti na višji strokovni šoli dokumentiramo in določamo temeljne procese in njihovo medsebojno povezanost z vidika vpliva procesov na zadovoljstvo študentov, zaposlenih, podjetij in ostalih partnerjev. Določili smo kriterije in metode za zagotovitev ustreznega delovanja in nadzora učinkovitih procesov ter zagotovitev ustreznih virov in informacij za podporo in nadzor določenih procesov in njihovega izboljševanja.

Vodstvo Višje šole

Vodstvo višje strokovne šole določa s politiko kakovosti cilje in strategije kakovosti. Težnja h kakovosti in nenehnim izboljšavam je razlog za pristop Višje strokovne šole k uvajanju sistema kakovosti, saj si prizadevamo motivirati sodelavce in izpolniti pričakovanja udeležencev v poslovnem procesu (predavateljev, študentov, ministrstva in drugih). Težimo k prevzemanju odgovornosti vsakega posameznika za opravljeno delo.

Samoevalvacijska poročila