Naslovnica

Dan demokracije

COUNTER EUROSCEPTICISM WITH YOU VOTE

Proti evroskepticizmu z vašim glasom

615308-CITIZ-1-2019-1-SI-CITIZ-CIV

Evropa naš skupni dom in prihodnost. Globalizacija ustvarja nove priložnosti, prinaša pa tudi večjo konkurenco. Projekt »Proti evroskepticizmu z vašim glasom« je bil zasnovan za reševanje naraščajočega evroskepticizma in nezaupanja v nacionalne strukture upravljanja, ki ljudi demotivirajo za sodelovanje v volilnem procesu.  

Koordinator projekta je Zavod TREND-PRIMA Maribor, v projektu pa sodeluje 6 organizacij iz Slovenije, Hrvaške, Slovaške, Češke, Madžarske in Avstrije.  Cilji projekta so: aktivno državljanstvo državljanov EU; povečanje  vpliva mladih za dejavno sodelovanje v demokratičnem življenju Evrope; boj proti evroskepticizmu z dialogom, pobude za skupno prihodnost Evrope; izobraževanje mladih o vrednotah EU in zgodovini EU.

Projektni partnerji so organizirali tri velike transnacionalne dogodke: “ My Vote ” (o tem, zakaj je glasovanje pomembno), “ EU Future ” (o prihodnosti EU in izzivih evroskepticizma), “ Day of Democracy ” (predstavitev stanja demokracije v EU). Dogodkov so se udeležilo več kot 150 udeležencev in različni strokovnjaki in slavnostni govorniki iz partnerskih držav.  

Zavod TREND-PRIMA Maribor je v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljskega dela  Novo mesto (DRPDNM) in Ekonomske šole Novo mesto sodeloval izvedbi promocijskega dogodka “Dan demokracije, na katerem je potekala razprava o izboljšanju stanja demokracije v državah EU. Evropske vrednote so norme in vrednote so skupne Evropejcem in presegajo nacionalno ali državno identiteto. Poleg pomoči pri spodbujanju evropskega povezovanja ta doktrina zagotavlja tudi podlago za analize, ki označujejo evropsko politiko, gospodarstvo in družbo kot odraz skupne identitete. Vrednote EU so skupne državam EU v družbi, v kateri   prevladujejo vključenost, strpnost, pravičnost, solidarnost  in  nediskriminacija. 

Več informacij je na voljo na spletni strain projekta in FB:

http://countereuroscepticism.eu/

www.facebook.com/CounterEuroscepticismwithyourVote