EKONOMIJA IN MEDIJI

Študentski svet

Skupnost študentov organizira izvenšolsko življenje in delo, obravnava vprašanja, povezana s študijskim delom in z upravljanjem, daje organom šole svoje predloge.               Promovira šolo doma in v tujini preko partnerskega sodelovanja, sodeluje tudi v okviru skupnosti študentov višjih strokovnih šol Slovenije.

V okviru višje šole je organizirana skupnost študentov.

Študentski svet EŠNM VSŠ obravnava, sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov EŠNM VSŠ za novo študijsko leto v sodelovanju s skupnostjo študentov.

S strani predavateljskega zbora koordinira delo s študentsko skupnostjo Sonja Kukman (e-pošta: sonja.kukman@esnm.si)

Predsednica

Katarina Praznik, 2. letnik, ekonomist, redni

Podpredsednica

Mirjana Medja, 2. letnik ekonomist, redni

Člani

Tjaša Škedelj, 1. letnik, medijska produkcija, redni Živa Kočevar, 1. letnik, medijska produkcija, redni
Bojan Milojkovič, 1. letnik, medijska produkcija, redni