Student council

Skupnost študentov organizira izvenšolsko življenje in delo, obravnava vprašanja, povezana s študijskim delom in z upravljanjem, daje organom šole svoje predloge.               Promovira šolo doma in v tujini preko partnerskega sodelovanja, sodeluje tudi v okviru skupnosti študentov višjih strokovnih šol Slovenije.

V okviru višje šole je organizirana skupnost študentov.

Študentski svet EŠNM VSŠ obravnava, sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov EŠNM VSŠ za novo študijsko leto v sodelovanju s skupnostjo študentov.

S strani predavateljskega zbora koordinira delo s študentsko skupnostjo Sonja Kukman (e-pošta: sonja.kukman@esnm.si)

Predsednik

Robert Kos 1. letnik, medijska produkcija,

Podpredsednica

Nika Golob, , 1. letnik ekonomist

Člani

Jovana Ložnjaković, 1. letnik, medijska produkcija
Niko Slivšek, 1. letnik, medijska produkcija
Manca Kušljan, 1. letnik, ekonomist