Okrogla miza

Pričakovanja delodajalcev glede opravljanja prakse  

Tradicionalno okroglo mizo z delodajalci, ki jo na šoli pripravljamo vsako drugo leto, smo tokrat naslovili Pričakovanja delodajalcev glede opravljanja prakse. Medtem ko smo na predzadnji, ki je leta 2020 potekala kot videokonferenca, govorili o delu na daljavo, smo v zadnjih dveh letih ugotavljali, da je pandemija pustila pečat tudi na oblikah in načinih dela pri naših delodajalcih in posledično so se najverjetneje nekoliko spremenila tudi njihova pričakovanja do študentov in šole, ki organizira praktično izobraževanje.

Okrogle mize, ki je potekala 2. junija, se je udeležilo osem mentorjev, predstavnikov delodajalcev, šest študentov in šest predstavnikov šole. Ravnateljica Višje strokovne šole Andreja Petrovič je uvodoma opozorila na razmah hibridnih oblik dela, ki ga je povzročila pandemija, ter na visokotehnološke oblike dela, ki brišejo mejo med zasebnim in službenim. V razpravi, kjer so udeleženci delili svoje izkušnje, je beseda tekla o prednostih in slabostih dela na daljavo, s katerimi se soočajo delodajalci in zaposleni.

Nekateri izmed poudarkov, ki zadevajo študente na praksi, so bili, da si mladi želijo fleksibilnejši delovni čas, podjetje pa to lahko tudi izkoristi, pri čemer je ključen nadzor in komunikacijski kanal za nemoten potek komunikacije. Delo na daljavo pa v številnih podjetnih predstavlja tudi veliko nove administracije zaradi izračunavanja stroškov za delo od doma, vprašanj varnosti pri delu… Udeleženci so se strinjali, da je za študente delo v organizaciji ključnega pomena, saj sodelujejo z ostalimi zaposlenimi, ne zgolj z mentorjem, si gradijo socialno mrežo in osvajajo mehke veščine, ki so za delodajalce pri zaposlovanju novih sodelavcev ključnega pomena.

Jerca Božič Kranjec    

Foto: Juta Usenik