PREIZKUS POSEBNE NADARJENOSTI

Za vpis v program medijska produkcija morajo kandidati opraviti preizkus posebne nadarjenosti.

Preizkus posebne nadarjenosti bo

Kandidate bo šola o načinu in izvedbi preizkusa nadarjenosti obvestila
do 15. junija 2020 (prvi prijavni rok) oz.
do 10. septembra 2020 (drugi prijavni rok).

POTEK PREIZKUSA

 Preizkus je sestavljen iz dveh delov: 

 1. v prvem delu kandidat pripravi medijsko sporočilo – izdelek, ki je lahko:
  • serija fotografij (vsebinsko zaokrožena),
  • grafika,
  • video sekvenca (1 – 2 min. v 1920 x 1080 MP4),
  • avdio sekvenca (1 – 2 min., WAV, mp3),
  • spletna stran ali
  • animacija.
 2. v drugem delu izdelek osebno predstavi pred komisijo ter dokaže kreativne sposobnosti.

O rezultatih kandidatov pri preizkusu nadarjenosti odloča komisija.

1. IZDELEK

Splošni kriteriji ocenjevanja izdelkov

  • izvirnost ideje
  • kreativnost izdelka
  • tehnična izvedba
  • izdelek ne sme biti starejši od dveh let
  • izdelek mora biti avtorsko delo posameznika

Posebni kriteriji ocenjevanja izdelka

 • Tehnika: črno-bela ali barvna, fotografije so lahko računalniško obdelane.
 • Serija vključuje 10 fotografij, ki naj bodo vsebinsko zaokrožene.
 • Tehnika: računalniška grafika (narejen v Adobe Illustrator, Adobe In Design, Adobe Photoshop, Corel Draw …) ali ročno delo (digitalizirano).
 • Izdelki so lahko: tiskovine, ilustracije, grafike …
 • Oddaja: računalniška grafika (original datoteka in pdf). Ročna dela prinesete na zagovor.
 • Tehnika: video ali film
 • Film naj bo opremljen z grafiko: naslov, podatki o avtorjih in datumu izdelave. Dolžina filma/videa 1 – 2 minuti. Video zapis MPEG 4, 1920×1080.
 • Kategorija/zvrst: prosto (dokumentarec, eksperimentalni film, oglas, igrani film, mladinski film, TV prispevek …)
 • Namen kategorije je izdelava zvočnega posnetka.
 • Zvočni posnetek naj bo dolg 1 – 2 minuti. Video zapis WAV ali MP3.
 • Namen je izdelava in vzpostavitev razvejanega spletnega mesta objavljenega na svetovnem spletu.
 • Spletna stran naj vsebuje vse multimedijske elemente: besedilo, slike, zvok, animacijo, video. Spletno mesto naj ima izhodiščno stran in vsaj pet podstrani.
 • Program za izdelavo je lahko poljuben urejevalnik kode, WordPress ali podoben program.
 • Dolžina animacije do 1 – 2 minuti.
 • Izdelek oddate v elektronski obliki.
 • Format zapisa: PAL DV (4:3 ali 16:9)
 • Kategorija/zvrst: prosto (animirani film, predstavitveni cd/dvd, oglas, napovednik za film, …).

Oddaja izdelka

Izdelki se oddajo v elektronski obliki in morajo biti pravilno poimenovani:
Ime_priimek_kategorija_zvrst_naslov. 
Primer:  Janez_Novak_fotografija_portret_Jožica

Izdelke je potrebno oddati preko spletne aplikacije WeTransfer na e-naslov: preizkus@esnm.si.

Za dodatne informacije pišite na referat@esnm.si.
2. ZAGOVOR IZDELKA PRED KOMISIJO

Kandidati zagovarjajo izdelek pred strokovno komisijo. 

O datumu in uri zagovora bodo kandidati obveščeni po elektronski pošti.

Ob pristopu k zagovoru je potrebno predložiti:

   • osebni dokument s fotografijo
   • izjavo o avtorstvu medijskega sporočila
   • izdelek na e-mediju

OMEJITEV VPISA

V primeru omejitve vpisa bo upoštevana tudi ocena preizkusa nadarjenosti in sicer v obsegu 40 odstotkov skupne vsote točk, ki jih lahko doseže kandidat po merilih za izbiro.
Kandidat, ki bo opravil preizkus, bo ocenjen z oceno od 1 – 5 (ocena 1 pomeni, da kandidat ni opravil preizkusa).
Opravljen preizkus nadarjenosti na drugi višji šoli se ne upošteva.
Veljavnost preizkusa je eno leto.

KONTAKT

KJE NAS NAJDETE

ⒸEkonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, 2020