books, literature, knowledge-5937716.jpg

Knjižnica

Knjižnica je namenjena: izposoji knjižničnega gradiva branju revij in knjig raziskovanju in iskanju informacij izdelavi seminarskih, projektnih nalog in plakatov pripravi na pouk samostojnemu učenju.

Jernej Balant

vodja knjižnice

jernej.balant@esnm.si
07 393 3286

Delovni čas

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

8.00 – 13.00

7.00 – 14.00

7.00 – 14.00

7.00 – 14.00

7.00 – 14.00

Gradivo si lahko uporabniki izposodijo na dom ali v čitalnici. Na dom si izposodijo:
knjižno gradivo: 14 dni
časopisi in revije: 1 teden

Vsa gradiva lahko uporabniki enkrat podaljšajo. Ob koncu študijskega leta morajo uporabniki vrniti vse izposojeno gradivo. Uporabniki, ki gradivo iz upravičenih razlogov potrebujejo dlje časa, se morajo o podaljšanju roka izposoje dogovoriti s knjižničarjem. Študenti morajo gradivo vrniti do konca študija.

Uporabnikom, ki imajo neupravičene dolgove do knjižnice, je nadaljnja izposoja onemogočena, dokler ne poravnajo vseh obveznosti. Za nepravočasno vrnjeno knjižnično gradivo knjižnica zaračuna dnevno nadomestilo v višini 0,05 EUR na enoto knjižničnega gradiva.

Za uporabnike knjižnice

Uporabnikom je v knjižnici na voljo osem računalnikov.

Cena tiskanja je 0,08 EUR.

Pravila