Vpis

Višješolski študijski programi so dveletni ter omogočajo pridobitev višje strokovne izobrazbe.

Pogoji za vpis v višjo strokovno šolo so:

  • opravljena splošna maturo in poklicna matura (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002).
  • mojstrski ali delovodski oz. poslovodski izpit, če ima kandidat tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Ob vpisu v program medijska produkcija

morajo kandidati, poleg splošnih pogojev opraviti še preizkus posebne nadarjenosti.

Kdor je bil že tri leta vpisan v v študijski program visokega šolstva, v višjem strokovnem izobraževanju.

Vpisni postopek za študijsko leto 2020/2021

Kandidati za vpis v višješolske študijske programe oziroma višje strokovne šole se na razpis lahko prijavijo  z elektronskim prijavnim obrazcem  na spletni strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps.

Kandidati se lahko prijavijo z enim prijavnim obrazcem v največ tri višje strokovne šole oz. v tri različne študijske programe, za katere izpolnjujejo vpisne pogoje ali jih bodo izpolnili do rokov za vpis.

V Prijavi po prednostnem vrstnem redu navedejo, v katere študijske programe se želijo vpisati. Šteje se, da se prijavljajo v različne študijske programe, če se za vpis v isti program prijavijo za redni študij, izredni študij, na sedežu višje strokovne šole oziroma v drugem kraju. 

Vrstni red zapisanih šol in študijskih programov je zelo pomemben, saj bodo kandidati uvrščeni na prvega, za katerega bodo izpolnili vse vpisne pogoje.

Kandidat lahko odda v višje strokovno izobraževanje.

Obrazec za vpis, ki ga izpolnite na spletni strani www.vss-ce.com/vps (Obrazec za prijavo)

natisnete in podpišete ter ga skupaj z dokazili o izpolnjevanju vpisnih pogojev (če so potrebna), pošljete priporočeno na naslov:

Posebni kriteriji ocenjevanja izdelka po področjih

Prijavite se lahko z elektronsko prijavo od 12. februarja do 18. marca 2020 na spletni strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps.  Izpolnjen prijavni obrazec natisnete in podpišete ter ga skupaj z dokazili pošljete na Višješolsko prijavno službo.

Zadnji dan za oddajo prijave je 18. marec 2020.

Izidi izbirnega postopka bodo znani najpozneje do 21. julija 2020. Obvestilo o izbiri vam bo poslala Višješolska prijavna služba.

Če boste sprejeti, se boste na višjo strokovno šolo vpisali do 20. avgusta 2020. K vpisu vas pisno povabimo.

Vpis na še prosta vpisna mesta

Podatki o še prostih vpisnih mestih bodo objavljeni 21. avgusta 2020 na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

Kandidati za vpis se na prosta mesta prijavite od 24. avgusta do 31. avgusta 2020 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps.  Izpolnjen prijavni obrazec natisnete in podpišete ter ga skupaj z dokazili pošljete na Višješolsko prijavno službo.

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2020 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

Če boste sprejeti, se boste na višjo strokovno šolo vpisali do 1. oktobra 2020. K vpisu vas pisno povabimo.

Na še prosta vpisana mesta za izredni študij se lahko vpisujete neposredno na višjo strokovno šolo z obrazcem, ki ga dobite na šoli  – obrazcu je potrebno priložiti  dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis do 30. oktobra 2020 oz. do zapolnitve mest.

Vpisna mesta

V študijskem letu 2020/2021 razpisujemo:

v programu MEDIJSKA PRODUKCIJA:
redni študij: 45 vpisnih mest
izredni študij: 45 vpisnih mest

v programu EKONOMIST:
redni študij: 60 vpisnih mest
izredni študij: 50 vpisnih mest

Bivanje v času študija


DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO
Šegova ulica 115
8000 Novo mesto
Spletna stran

ŠTUDENTSKI DOM SITULA
Dilančeva ulica 1
8000 Novo mesto
Spletna stran

KONTAKT

KJE NAS NAJDETE

ⒸEkonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, 2020