INFORMACIJE O ŠTUDIJU

Na šoli izvajamo študij EKONOMIJE in MEDIJSKE PRODUKCIJE

SPREJEMNI IZPITI

V programu medijska produkcija morajo kandidati opraviti preizkus posebne nadarjenosti.

VPIS

Kandidati se lahko vpišejo v redni in izredni študij

EKONOMIST

Študenti pridobijo osnovna znanja s področja finančne pismenosti, komerciale, digitalnega marketinga

MEDIJSKA PRODUKCIJA

Študenti pridobijo osnovna znanja s področja finančne pismenosti, komerciale, digitalnega marketinga

Praktično izobraževanje

Študenti v vsakem letniku opravijo praktično izobraževanje v obsegu 10 tednov pri delodajalcih.​
Delodajalce poiščejo sami, ali pa jim pri tem pomagajo organizatorice praktičnega izobraževanja.

ERASMUS+ PRAKSA

Študenti lahko praktično izobraževanje opravijo tudi pri delodajalcih v drugih Evropskih državah.Zainteresirani študenti dobijo več informacij pri Erasmus+ kontaktnih osebah.

Pomoč in napotki pri študiju

V študijskem vodniku najdejo študenti najpomembnejše informacije povezane s šudijem​

ŠTUDIJSKA KOMISIJA

Študijska komisija določa študijski koledar, podeljuje študentom posebne pravice, potrjuje dispozicije in diplomske naloge.

ROKI ZAGOVORA DIPLOMSKEGA DELA 2020/21

  • 4.11.2020 (zadnji dan za oddajo diplomskega dela in prijavo na izpit: 23.10.2020; zadnji dan za oddajo v tehnični pregled: 14.10.2020)
  • 2.12.2020 (zadnji dan za oddajo diplomskega dela in prijavo na izpit: 20.11.2020, zadnji dan za oddajo v tehnični pregled: 11.11.2020)
  • 27.1.2021 (zadnji dan za oddajo diplomskega dela in prijavo na izpit: 15.1.2021 zadnji dan za oddajo v tehnični pregled: 6.1.2021)
  • 24.3.2021 (zadnji dan za oddajo diplomskega dela in prijavo na izpit: 12.3.2021 zadnji dan za oddajo v tehnični pregled: 3.3.2021)
  • 26.5.2021 (zadnji dan za oddajo diplomskega dela in prijavo na izpit: 14.5.2021 zadnji dan za oddajo v tehnični pregled: 5.5.2021)
  • 1.7.2021 (zadnji dan za oddajo diplomskega dela in prijavo na izpit: 18.6.2021 zadnji dan za oddajo v tehnični pregled: 10.6.2021)
  • 6.9.2021 (zadnji dan za oddajo diplomskega dela in prijavo na izpit: 27.8.2021 zadnji dan za oddajo v tehnični pregled: 16.8.2021)   
  • 30.9.2021 (zadnji dan za oddajo diplomskega dela in prijavo na izpit: 17.9.2021 zadnji dan za oddajo v tehnični pregled: 7.9.2021)

Rok za odjavo je 3 dni.

Tutorstvo

Vsak študent si lahko izbere tutorja, študenta ali predavatelja, ki mu pomaga pri študiju

ŠOLSKA KNJIŽNICA

V knjižnici si lahko študenti izposojate knjižnično gradivo, tiskate in uporabljate šolske računalnike.

KARIERNI CENTER

Informacije o kariernih priložnostih

OBVESTILA

Obvestila za študente

Medijska produkcija 1. letnik

Ekonomist 1. letnik

Ekonomist - komercialist 2. letnik

Ekonomist - računovodja 2. letnik

KONTAKT

KJE NAS NAJDETE

ⒸEkonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, 2020