MEDNARODNI PROJEKTI

ERASMUS+

Akreditacijska številka: 238185-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE
Erasmus ID koda: SI NOVO-ME04
PIC koda: 947500948
Erasmus+ listina: Erasmus+ charter for higner education 2014-2020
Erasmus+ policy statement

KONTAKTNE OSEBE ZA ERASMUS+

Barbara Štor

Andreja Petrovič

KA2 STRATEŠKA PARTNERSTVA

SUPPORTING DEMOCRATIC UNION AND ACTIVE CITIZENSHIP IN DIGITAL ERA

Evropa za državljane
Kontaktna oseba: Andreja Petrovič

Naša šola je zunanja partnerica Društva za razvijanje prostovoljnega dela.

Ozadje projekta

S pojavom novih tehnologij, predvsem družbenih medijev, smo državljani dobili nove oblike in sredstva izražanja. Naša vloga postaja večja, saj se lahko obrnemo neposredno na oblikovalce politike. To prispeva k bolj reprezentativni, participativni in vključujoči demokracij.
Nove tehnologije pa prinašajo tudi negativne pojave, ki se kažejo npr. v porastu lažnih novic in dezinformacij. Protidemokratične sile lahko bolj kot kadarkoli v zgodovini izkrivljajo informacijske tokove, tehnološki velikani se lahko množično okoriščajo s pridobivanjem osebnih podatkov uporabnikov ...
Vsi ti pojavi bodo močno pretresli demokracijo in negativno vplivali na prihodnost povezane Evrope.
V projektu smo se povezali oblikovalci politike z namenom spodbujati državljane k aktivni vlogi v demokratični družbi v digitalni dobi. Organizirali bomo mednarodne dogodke in izvajali druge dejavnosti, s katerimi bomo aktivirali državljane.

Trajanje projekta: september 2019 - april 2021

Sodelujoči: 16 partnerjev iz 15 držav: Latvija, Poljska, Hrvaška, Velika Britanija, Belgija, Italija, Francija, Španija, Švedska, Romunija, Slovenija, Bolgarija, Češka, Srbija in Makedonija.

YOUNG EUROPEAN PRESS CORPS / NEWSROOM EUROPE

Federal Association of Young Media Markers
Kontaktna oseba: Jerca Božič Kranjec

Naša šola je zunanja partnerica Društva za razvijanje prostovoljnega dela.

Ozadje projekta

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je kot eden izmed treh partnerjev v projektu, katerega nosilec je Europaische Akademie Berlin, k sodelovanju povabil Ekonomsko šolo Novo mesto, Višjo strokovno šolo oz. njene študente medijske produkcije in mentorici Andrejo Petrovič in Jerico Božič Kranjec. Za sodelovanje smo se odločili zato, ker sodelovanje v delavnicah, kjer študenti spoznavajo novinarsko poročanje o aktualnih temah Evropske Unije prinaša študentom nova znanja, kompetence in reference (objava člankov na portalu Politikorange in v lokalnih medijih državah udeleženk: Nemčija, Portugalska, Slovenija). Sodelovanje v tako pomembnem mednarodnem projektu, ki je nastal in se bo nadaljeval v času predsedovanja nemško-portugalsko-slovenskega trojčka Evropski Uniji bo šoli prineslo prepoznavnost tako v slovenskem kot v evropskem prostoru. Trajanje projekta: 1. 7. 2020 - 31. 12. 2021 Sodelujoči: Trije partnerji iz treh držav, ki bodo predsedovale Svetu Evrope: nemčija, Portugalska in Slovenija.

4D ENTERPRENEURSHIP (DREAM, DARE, DESIGN, DO)

Strategic Partnerships for Vocational Education and Training (KA202)
Kontaktna oseba: Sonja Kukman

Projekt je v postopku ocenjevanja.

In as IN Inclusion

Strategic Partnerships for Vocational Education and Training
Kontaktna oseba: Jelko Moderc

Ozadje projekta

Proučevali bomo inkluzijo v izobraževalnem sistemu v vsaki državi udeleženki in pripravili program usposabljanja za učitelje in predavatelje.
Na uvodnem srečanju bomo določili opravila udeležencev in časovnico
Organizirali bomo usposabljanja, kjer bo štirim udeležencem iz posameznih držav predstavljeni primeri dobre prakse.

Trajanje projekta: 1. 9. 2020 - 31. 12. 2022 Sodelujoči: sedem partnerjev iz šestih držav, Portugalske, Turčije, Italije Španije, Grčije in Slovenija.

DRONE-BASED JOURNALISM AND INFORMATION SERVICES

Strategic Partnerships for youth (KA205)
Kontaktna oseba: Andreja Petrovič

Projekt je v postopku ocenjevanja.

ŠOLSKI PROJEKTI

MEDIJSKI EVENTI

7. medijski event: TEDx YOUTH

Moč besed je v dejanjih

Ekonomska šola Novo mesto, 21. 10. 2020

DNEVI INOVATIVNOSTI – DNEVI ZA ODKRIVANJE PRILOŽNOSTI

Dneve inovativnosti organiziramo za vse študente programov ekonomist in medijska produkcija.
Izvedemo jih v začetku študijskega leta, saj z njimi študente 1. letnikov pripravimo na sodelovanje v podjetniškem projektu, študente 2. letnikov pa na sodelovanje na turističnem natečaju.
Dnevi inovativnosti potekajo v obliko delavnic o dizajnerskem razmišljanju ter predavanjih strokovnjakov s področja podjetništva in inovativnega turizma.

Vodja projekta: Sonja Kukman

VZGOJA ZA DELOVNO MESTO

Praktično izobraževanje pri delodajalcih je ključen del usposabljanja naših študentov. Namen projekta, ki ga izvajamo v okviru kariernega centra, je, da študente pred odhodom na praktično izobraževanje čim bolj pripravimo na delo pri delodajalcih.
Organiziramo predavanja in delavnice na temo sodelovanja, timskega dela, delovne etike, bontona, odgovornosti in komunikacije na delovnem mestu.

Vodja projekta: Sonja Kukman

OSEBNI FINANČNI NAČRT

Cilj projekta je, da študenti izdelajo svoj finančni načrt.
Za dosego tega cilja aktivno sodelujejo v projektu z različnimi vsebinami:

 • obvladovanje porabe denarja,
 • skrb za finančno varnost z ustreznimi zavarovanji,
 • sistematično in načrtno ustvarjanje prihrankov,
 • razumno zadolževanje in določati finančne cilje skupaj z življenjskimi cilji in se nanje pripraviti.

 • Vsebine so vključene v učni načrt pouka, pri katerem sodelujejo tudi zunanji predavatelji s področja finančnega opismenjevanja.
  Najbolj zanimiva in odmevna dejavnost je debata.

  Vodja projekta: Marija Lekše

  PODJETNIŠKO RAZMIŠLJANJE

  V projekt so vključeni študenti 1. letnika programov ekonomist (komercialist) in medijska produkcija.
  Namen projekta je, da študente opremimo s podjetniškimi znanji, ki jim bodo koristila, ko se bodo znašli na trgu dela.
  Projekt je zastavljen medpredmetno, dodana vrednost pa je tudi podpora predstavnikov Razvojnega centra Novo mesto in lokalnih podjetnikov.
  Najbolj motivirani študenti se prijavijo tudi na podjetniško tekmovanje POPRI, ki ga organizira Primorski tehnološki park.

  Vodja projekta: Sonja Kukman

  ZDRAVKO DREN

  V vsakdanjem življenju, kot tudi na delovnem mestu, si zaposleni Ekonomske šole Novo mesto prizadevamo za ohranjanje našega zdravja in zdravja vseh, ki nas obkrožajo. Organizirano spodbujamo zdrav način življenja in zato smo že leta 2014 sklenili, da izvajamo aktivnosti v okviru projekta ZdravKo Dren. V letih 2017/2018 je postal ZdravKo Dren šolski projekt.
  Ponujene vsebine delavnic in aktivnosti so skrbno izbrane, zanimive in uporabne za vse nas, zato se jih z veseljem udeležujemo. Družimo se na pohodih, učimo se joge in sprostitvenih tehnik, kuhanja zdravih jedi in mnogo drugega. Zunanji izvajalci nas seznanjajo s tem, kako še kakovostneje komunicirati, se obvarovati raznih obolenj, se spopadati s stresom in podobnimi vsebinami, da bi bil naš delovni vsakdan uspešnejši in lahkotnejši.
  Zavedamo se skupne odgovornosti do mladih, ki naj v zaposlenih prepoznajo promotorje osebnostnega razvoja, pozitivne naravnanosti, življenjske energije, predvsem pa skrbi za zdravje.

  Vodja projekta: Erika Medle Semec

  VEČ ZNANJA ZA VEČ TURIZMA

  Mednarodni natečaj Več znanja za več turizma je pod okriljem Turistične zveze Slovenije organiziran že vrsto let. Na natečaj se prijavimo s študenti 2. letnika programov ekonomist (komercialist) in medijska produkcija. Projekt je zastavljen medpredmetno in timsko. Vanj je vključenih več predavateljev, tako da lahko študenti pri delu uporabijo znanja z več predmetnih področij. Študenti ustvarijo inovativen turistični proizvod, posnamejo promocijski video spot in oblikujejo promocijska gradiva za sejemsko predstavitev. Natečaj se namreč zaključi z udeležbo na sejmu na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer imajo študenti možnost pokazati svoje komunikacijske sposobnosti in veščine osebne prodaje.

  Vodja projekta: Sonja Kukman in Jerica Božič Kranjec

  KONTAKT

  KJE NAS NAJDETE

  ⒸEkonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, 2020